September 26, 2020

Reacties van bezoekers

26 sept. 2020
Geen bus nodig. Laat de polder groen. Die 5 minuten kan ik ook wel fietsen 
vanaf de boot

Regards,
M.s. lucas


25 sept. 2020

Ik ben tegen het industrie terrein.

Regards,
Rudolf Lans


25sept. 2020

Wir kommen seit 1979 immer wieder nach Schiermonnikoog. Unsere Kinder und Enkelkinder kommen inzwischen auch immer wieder auf die Insel. Warum? Weil hier alles so natürlich ich. Weil sich nichts wesentliches verändert. Weil hier keine Autos fahren. Weil hier keine Industrie ist. Weil es hier so wunderbar ruhig ist, wie nirgends sonst in Holland. Bitte lasst es noch einen Ort bzw. Insel geben, die sich nicht dem Mainstream anpasst. Das Unverwechselbare macht diese Insel aus. Ich glaube, dass alle Urlauber deshalb hierher kommen. Deshalb meine Bitte. Lasst alles so wie es ist.!

Regards,
Karin Frohns


22 sept. 2020
Laat Schier Schier blijven zonder bedrijventerrein en zonder auto's. Dus verpest deze parel niet. Er is nog zo weinig over.

Regards,
André Wijnand
22 sept. 2020

Ik denk dat de politieke partijen zich de vraag moeten stellen, of zij wel over het mandaat beschikken, om over deze grote aanpassing te beslissen.
Was dit ten tijde van de laatste verkiezingen een agendapunt, dan heb je als politieke partij recht van spreken zijnde een voorstander van deze aanpassing.
Het lijkt er echter op, dat dit niet het geval is, en dan  zou m.i. een referendum hierover onder de eilander bevolking de voorkeur hebben.

Regards,
Willem Boer

 


21 sept. 2020

Ik kom mijn hele leven al op het eiland, dus inmiddels al achtenveertig jaar. Ik bezocht het eiland in al die jaren zeker meer dan honderd keer. Wij als toeristen komen niet naar Schier voor bedrijventerreinen of autowegen. Die zijn er aan de wal al heel veel, en al meer dan genoeg.
Schiermonnikoog is een van de allerlaatste stukken van Nederland die nog niet verpest zijn. Daar moeten de eilanders heel zuinig op zijn. Wij hebben als toeristen geen stemrecht en zijn afhankelijk van de eilander bevolking en de plaatselijke politiek. Het karakter van het eiland is heel kwetsbaar.
Het zou zonde zijn dit plan uit te voeren.

Niels Feitsma

 


20 sept. 2020

Beste vrienden van de Banckspolder,

Ik hoop dat jullie dit onzalige plan kunnen tegenhouden. Op deze manier wordt de kip met de gouden eieren langzaam maar onomkeerbaar om zeep geholpen.
Neem een voorbeeld aan de Duitse waddeneilanden Juist of Spiekeroog, daar gaat alles nog op paardenkracht!! Wat er nu is kan denkelijk niet meer teruggedraaid worden, maar beperking is natuurlijk altijd mogelijk. Kijk naar de Belgische kust en huiver. Kijk naar de Nederlandse kust en zie hoe hoe niet moet worden.
Wees alstublieft zuinig op de laatste Nederlandse parels nu het kan, terugdraaien is er nooit bij. Tenslotte : laat burgemeester en gemeenteraad de toespraak van Chief Seattle aan de Amerikaanse regering lezen. Nota bene uit 1855!, en nog steeds actueel.
Voor de rest veel succes met de actie.
Groet,
Bert Bol

 

13 sept. 2020

Beste vrienden van de Banckspolder,

Deze natuur en ruimtelijkheid krijg je nooit meer terug en is onbetaalbaar. Schiermonnikoog is zo'n uniek eiland. En de uniformiteit van bedrijfsterrein is een verkrachting van haar schoonheid. En zou minder economisch gewin geven dan wordt beoogd.
Succes met jullie strijd.
HOUEN ZO

Regards,
Katelijne Ferman

 


10 sept. 2020

Samen met vrouw Tiny bezochten we het mooie, zeg maar schitterende Schiermonnikoog. Het zou heel zonde en bijna onvergeeflijk zijn als de plannen doorgaan. En dat met een GroenLinks burgemeester.
Laat Schier Schier blijven en niet zoals bijv. Vlieland verworden dat teveel aan protserige huizen toe heeft toegestaan. natuurlijk moet op Schier de schoorsteen roken, maar we denken dat de Schiermonniken creatief genoeg zijn om op een andere manier te doen.

Regards,
Wieb Spiekman 

 


8 sept. 2020

Houdt Schiermonnikoog autovrij, de glans gaat ervan af, zoveel auto's als er nu al rijden. Ik wens jullie succes en in het voorjaar komen we natuurlijk weer.
Ik ben dus tegen.
Met vriendelijke groet,
Anneke van der Hoeven
7 sept. 2020
Dat het college überhaupt over dit soort plannen nadenkt is al schandalig!! Het eiland is al enorm veranderd sinds ze meer auto's toelaten en dan nu ook nog uitbreiding van het  bedrijventerrein op Schier EN een ontsluitingsweg... Sorry, maar het college denkt alleen maar aan zakken vullen!! Heb er geen woorden voor! Laat Schier het mooie eiland zijn voor wat het nu nog is!
STOP DE DWAZE IDEEËN VAN DIT COLLEGE EN TEKEN DE PETITIE!


Regards,
Shirley Heering

 


4 sept. 2020

Geen goed idee van het college. Deze schoonheid krijg je nooit meer terug!

Regards,
P. Besselink
30 aug. 2020
Al jaren gast op de heerlijke eiland. Ik houd van Schier! Stop de economische groei.

Regards,
Hans Hesse
Bremen Duitsland 
30 aug. 2020
Bestuurders,
De uitbreiding van het bedrijventerrein in de Banckspolder is een dwaling. Het eiland heeft de naam het mooie, natuurrijke eiland te zijn. De entree is er al niet mooier op geworden sinds ik er voor het eerst kwam als kind eind jaren 60. Juist een gebied waar de ernstig bedreigde weidevogel zijn zo zeldzaam geworden toevluchtsoord kan vinden, zou in ere  gehouden moeten worden. Juist Schier zou dit prioriteit moeten geven. Laten we hopen dat dit plan geen doorgang vindt.

Regards,
Tamara Sunier


September 22, 2020

Banckspolder door schilder Klaas Onnes

Schilderij van de Banckspolder door eilander Klaas Onnes, geschilderd in de jaren '50. Het open polderland grenst aan de overtuinen van de huizen aan de Voorstreek en Vierhuizen. In de Cultuur Historische Verkenning wordt dit stuk polder, ten westen van de Reeweg, vernoemd als zijnde het laatste overgebleven stukje polder waar dit nog voorkomt. 

 

 

 
 

September 14, 2020

Kusje voor en na

In het dorp zijn op diverse een plekken kleine posterjes opgedoken met de afzender 'kusje' het eilander equivalent van het landelijke 'Loesje'. Op de affiches is de rake tekst te lezen "Een autoluw eiland heeft niet meer wegen nodig, maar minder auto's! Kusje". Bij de vuilnisbak van het VVV werd deze ludieke aktie kennelijk niet gewaardeerd

September 9, 2020

Bedrijventerreintje-Weggetje-Buslusje

 


Door verkleinwoordjes te gebruiken geven de voorstanders van de Denkrichting van dit college aan dat het allemaal wel meevalt met de gevolgen. Deze mooie luchtfoto kwam in het bezit van de vrienden van de Banckspolder. De plannen van dit college zijn er in 3D in gezet. De weg is hier 6,5mtr breed, de buslus van noord naar zuid 20mtr zodat de bussen in één keer weg kunnen rijden. Naast de stalling van 3 bussen ook parkeerplek voor 4 taxi’s die de dagjesmensen/vakantiegangers, die bij de buslus gedropt zijn, verder op weg naar hun bestemming zullen brengen.

 

13 september 2020

Ik heb begrepen dat er wat commotie is onstaan naar aanleiding van de de bovenstaande luchtfoto met daarop in 3D geplaatste buslus.

Laat ik meteen ontkrachten dat de prent op ontwerpen van de gemeente is gebaseerd. Het betreft hier een mening of beter gezegd mijn angst. Ik vrees dat dit zal gaan gebeuren wanneer de raad instemt met de buslus. Om een beter idee te krijgen van de verhouding heb ik de standplaats veerhaven toegevoegd en de luchtfoto weggelaten.


De uitgangspunten zijn:
    •    minimaal 3 bussen
    •    Bus moet in één keer kunnen keren zonder de openbare weg te belasten
    •    Passagiers mogen niet per ongeluk op de openbare weg terecht komen
    •    Passagiers moeten beschut kunnen staan
Aangezien de taxi’s ook bij de boot staan zal dat hier niet anders worden. De enige echte fout die ik zie, is de vluchtheuvel die te ver doorloopt en voorkomt dat de meest oostelijke bus in één keer kan keren.


bunk timmer

August 26, 2020

Zwarte vlaggen als protest

 

Uit protest tegen een nieuw aan te leggen weg heeft een groep eilanders op Schiermonnikoog honderd zwarte vlaggen geplaatst in de Banckspolder, vlak bij het dorp. De vlaggen zijn neergezet op de plek waar de weg moet komen. Althans, als het plan van de gemeente doorgaat.
Lees verder

August 20, 2020

Biodiversiteit Banckspolder

De percelen van de Banckspolder, ten westen van de Reeweg bestaan uit een kruidenrijk grasland.
De meerwaarde van dit soort grasland bestaat in het biodivers karakter. Het kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan grassen en kruiden (meer dan 70 soorten zijn er geteld) en de aantrekkelijkheid voor veel insecten, zoals bijen en vlinders. Bovendien is het een aantrekkelijk foerageer- en leefgebied voor weidevogels, maar ook voor fazanten, graspiepers en andere kleine vogelsoorten. Bloeiende graslanden dragen daarenboven bij aan de belevingswaarde van het landschap en past dus goed bij ons toeristisch product.

Toch moet ook dit land gemaaid worden, een of twee keer per jaar. En net zoals vroeger is dit land pas half juli gemaaid en wordt het ruwvoer aangeboden aan jongvee, droogstaand vee en paarden.
Bij het uitsluitende maaibeheer verdwijnt het Engels raaigras en nemen hooilandsoorten toe. 

 De link onder de foto bevat sfeerbeelden uit de polder voor het maaien. 
De lijst met soorten planten genoemd in de Dorpsbode in het stuk van Thijs de Boer treft u hieronder aan.Plantensoorten wei Harm en Agnes Carrette in de Banckspolder (85)

Akkervergeetmijnietje
Akkerdistel
Amerikaanse vogelkers
Beklierde duizendknoop
Biezeknoppen
Bijvoet
Blaartrekkende boterbloem
Boskruiskruid
Brede orchis (kwetsbaar)
Canadese fijnstraal
Dagkoekoeksbloem
Dauwbraam
Dijkviltbraam
Duizendblad
Echte kamille
Echte koekoeksbloem
Eenstijlige meidoorn
Egelboterbloem
Engels raaigras
Esdoorn
Fluitenkruid
Geknikte vossenstaart
Gekroesde melkdistel
Gewone glanshaver
Gewone klit
Gewone melkdistel
Gewone waterbies
Gewoon biggenkruid
Gewoon reukgras
Gestreepte witbol
Greppelrus
Groot kaasjeskruid
Grote kattenstaart
Grote teunisbloem
Grote weegbree
Haagwinde
Harig wilgenroosje
Hazenzegge
Heermoes
Herderstasje
Hondsdraf
Hoog struisgras
Jacobskruiskruid
Kamgras (gevoelig)
Klein kroos
Kluwenhoornbloem
Kantige basterdwederik
Kleefkruid
Kleine klaver
Kleine leeuwentand
Klein kaasjeskruid
Kropaar
Kruipende boterbloem
Liggende vetmuur
Madeliefje
Mannagras
Moerasdroogbloem
Moeraswalstro
Paardenbloem
Perzikkruid
Pitrus
Rechte rolklaver
Ridderzuring
Riet
Rietorchis
Rode klaver
Rood zwenkgras
Ruige zegge
Scherpe boterbloem
Smalle weegbree
Stijve ogentroost (gevoelig)
Timoteegras
Veldbeemdgras
Veldlathyrus
Veldzuring
Vertakte leeuwentand
Waternavel
Waterpeper
Witte klaver
Wolfspoot
Zachte dravik
Zevenblad
Zompvergeetmijnietje
Zwarte els
Zwarte zegge

August 19, 2020

Commentaar

Enkele opmerkingen en toevoegingen door gasten en liefhebbers van het eiland Schiermonnikoog, die de petitie 'Voor het behoud van de Banckspolder op Schiermonnikoog' hebben ondertekend.

De petitie 'Voor het behoud van de Banckspolder' loopt nog steeds.


Al circa 40 jaar regelmatige bezoeker van dit prachtige eiland, autovrij, veel natuur zowel flora als fauna. Dat mag niet door deze plannen aangetast worden.


Al jaren veelvuldig  gast op Schiermonnikoog en hoop dat de authenticiteit van het eiland, waar ik zo van houd, niet verdwijnt.


Al meer dan 20 jaar vaste eilandgast vanwege de rust en de puurheid van het eiland, ook al is het autoverkeer en de stroom dagjesmensen enorm toegenomen tot mijn grote verdriet!.


Als bezoeker van het eiland schier en genieten van de rust en natuur.


De aantrekkingskracht van Schier schuilt nou juist in de kleinschaligheid! Hier geen ‘vaart der volkeren’ aub!


Een vos verliest wel zijn haren maar nooit zijn streken....


Eilandbewoner en deze weg heeft geen toegevoegde waarde voor Schiermonnikoog


Familie afkomstig van Schiermonnikoog. Ik kom er al 25 jaar en ben een liefhebber van het eiland


Familiewoning op Martjeland. Komt hier al bijna 60 jaar voor de rust en charme van het eiland.


Frequent bezoeker van dit prachtige (natuur)eiland.


Frequente bezoeker Schiermonnikoog, omdat t nog zo puur en natuurlijk is. Doe dit niet!!


gepensioneerd en  vrijwilliger  Vogelbescherming en Komi jaarlijks enkele kernel op Schier


Ik ben sinds twee jaar vakantieganger van Schiermonnikoog en ik heb in die korte tijd veel mensen leren kennen van het Eiland of mensen die van het Eiland houden. Die liefde van iedereen voor Schiermonnikoog gaat Tot diep in het hart. Ik steun dat!


Ik doe wel eens mindfulnesstrainingen in de boerderij die daar ligt en dat is een unieke plek voor een stiltewandeling door de polder en duinen, en de vogels, kikkers en planten die daar verblijven, is heel mooi gebied.


Ik kom al jaren naar het eiland op vakantie.  Wat er gebeurt ligt me heel dicht bij het hart.


Ik kom naar Schier voor de rust en de natuur. Ik zou het heel jammer vinden als dat door industrie verkleint wordt. Ook de boeren moeten hun land kunnen behouden.


Ik vind het niet normaal dat er op een eiland een bedrijven terrein moet komen! Laat het eiland zoals het is! Zodat de kinderen in de toekomst ook nog iets van de natuur kunnen zien en ontdekken hoe mooi alles is!


Jarenlang badgast op de Waddeneilanden, waaronder nu twee keer op  Middenstreek 37, Schiermonnikoog. Oproep aan de leden van de gemeenteraad: dit is uw kans om deze polder definitief te verpesten. Doe het niet!


Laat Schiermonnikoog een laatste baken van rust blijven in NL


Liefhebber en voorstander van rust en natuur op Schier.


Liefhebber van een samenleving die niet langer meer op economische groei is gericht. Doodlopende weg


Natuurliefhebber; bezoekt jaarlijks een of meerdere malen Schiermonnikoog. Ziet drukte op eiland met argus ogen toenemen


Terschellinger met hart voor de overburen.


uit sympathie voor de natuur van de Waddeneilanden


Vakantiehuisbewoner. Zeer begaan met wel en wee van Schiermonnikoog.


trouw bezoeker en liefhebber van natuurrijk en cultureel erfgoed Schiermonnikoog