April 8, 2021

Banckspolder op de kaart

 Samen voor biodiversiteit


Hoe vaak hoor je nog de roep van de grutto of de veldleeuwerik? En waar zie je nog de tere vlindervleugels fladderen van het gentiaanblauwtje? De afname van de rijkdom aan dieren en planten gaat in Nederland erg snel. Zichtbaar en onzichtbaar. Want die afname heeft net zoveel impact boven de grond als in de bodem en onder het wateroppervlakte. En hij strekt zich uit van eencelligen tot insecten en van vissen, vogels of zoogdieren tot bomen en planten.De biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving. Natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven zijn zich bewust van dit probleem en hebben de handen ineen geslagen. In 2018 verenigden 19 partijen zich in ‘Samen voor Biodiversiteit’ om samen te werken samen aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.
 
 
 
 
 
 


February 11, 2021

Schoonheid als Bescherming bieden.

Lieve lezers,
 
Met dit schrijven probeer ik jullie te bereiken vanuit een andere dan meestal, toch politieke of negatieve kijk op o. a. het uitvoeringsbeleid van Natuurmonumenten en plannen van B en W.  De aanleiding is een artikel in de LC van 10 febr. 2021. Een artikel waarin gewoon als nieuws staat, dat Den Haag met minder en alleen schone vormen van vervoer gaat werken.
 
Ons prachtige eiland benaderen vanuit schoonheid is een heel realistische kijk. Het getal van hier puur vertoevende burgers en toeristen is bij ons erg groot. Zij verdienen onze eenvoudige zorg. Hoe kan een autovrij eiland in ons buurland bv wel een logistiek goed te organiseren  bevoorrading krijgen? Gewoon, zonder heel veel vrachtauto’s? Als het getij verloopt verzet men de bakens. Mijn voorstel is om besluiten, die de schoonheid van het eiland aantasten kunnen, voorlopig te stoppen. Deze Corona heeft de meeste mensen de ogen geopend voor de dingen in het  leven, die er echt toe doen. Natuur, gezonde levensstijl, zorg  en tijd voor elkaar en anderen. ( Dit staat even los van de mensen, die afhankelijk waren van hun directe zorg voor hun levensonderhoud. Dit is nl veel erger.)
 
Wat de gevolgen op langere termijn zijn, van deze nieuwe inzichten weten we nu nog niet. De ratrace lijkt wel voorbij en kan door de levens -en klimaatdoelen ook nooit meer terug komen in de oude vorm. De pure natuur is verrassend belangrijk gebleken, steeds weer. Dit is ook een kurk waar een groot deel van de eilander economie op drijft. Schoonheid en quality time worden hier op ons eiland, graag beleefd en gedeeld. Het Nationaal park koos samen met de Vvv  voor een groot gebouw aan de Reeweg. Door deze move, kan het toch niet ijveren voor minder natuur?  Het dorp ligt er mooi bij. Bedrijven kunnen zich aanpassen door of efficiënter te rijden, minder auto’s te gebruiken of op andere tijdstippen te rijden. Je roeit maar met de riemen, die je hebt of kunt krijgen met een mooi voorstel. Schakel eilander of betrokken jeugdigen in, zij weten al zoveel meer over andere en schone vormen van vervoer en / of minder  vervoersmiddelen in kunnen zetten.
 
Het gaat om denken in en over de mogelijkheden, die nu aanwezig zijn zonder dat wij het weten.  Geef degenen, die denken problemen te krijgen de kans om hun eigen Schone  oplossingen te bedenken. Geef  hiervoor beloningen of schrijf een geweldige prijsvraag uit voor € 10.000,-.  Als B en W hoef je echt geen weg te bedenken. Echte eilanders denken graag mee aan oplossingen voor een mooi leefbaar eiland. Deden dit al vele malen met enorm veel plannen. Mijn voorstel is om mede ook door Corona met haar weinige contact mogelijkheden:  “ Neem minimaal”  een jaar pauze als B en W. Om gewoon tijd en rust en daardoor overzicht te creëren.  Komt er daardoor ook nog teveel geld in de pot? Wanneer we ook mondiaal durven denken.... een weg kost miljoenen. Wat een mooie kop zou dit zijn in de krant. Schiermonnikoog stelt onderzoek naar weg uit en doneert 30.000 aan vaccins voor Afrika. Heerlijk nieuws. Schoonheid, eerlijkheid en ook mondiale verantwoordelijkheid.
 
Natuurmonumenten zou de kosten van 350. 000 euro voor haar zinloze bomenkap nu ook niet meer kunnen  verantwoorden lijkt mij, zolang stikstof in de lucht hangt veranderd de omgeving nl niet. Blijven bomen snel groeien.  Schoonheid en gezond verstand versus op sommige plekken teveel geld. Als er een beter liefdes medicijn tegen ego’s komt, misschien dan komt er meer oog voor natuurlijke schoonheid. Besluiten krijgen vanaf nu een check. Is dit een besluit van je ego of een uit liefde. Moeilijker schijnt het nooit te zijn. Elke besluit weer heeft op het eiland, die vanzelfsprekende vraag nodig; van de schoonheid en de liefde. Dierbare bestuurders “ B en W van Schiermonnikoog “ stel alles een jaar uit. Corona vraagt al zoveel energie. Ik vraag het ook, om svp een stuk rust in onze eilander gemeenschap.
 
Groet Garda Meerdink
February 5, 2021

Streefbeeld biodiversiteitsplan aangepast naar wens college van B&W te Schiermonnikoog

 vrijdag 5 februari,

U heeft het kunnen lezen in de brief van Willem Jilt Visser en Tessa Brans, die net op uw deurmat is gevallen:

"De boeren werken al jaren aan een biodiversiteitsproject. De plannen van het college staan haaks op het streefbeeld van de boeren, gemaakt door de boeren waaronder de wethouder. Ook de burgemeester die het project steunt kent het streefbeeld. Het streefbeeld toont een natuurvriendelijke polder waarin zeker geen loodsen en weg zijn ingetekend". 

Voor

 

De vrienden van de Banckspolder hebben gemeend een handje te moeten helpen bij het visualiseren van de college-plannen ...net even anders dan ons werd voorgespiegeld.

NA

 
 
 
 

January 20, 2021

Startbijeenkomst ruimtelijke ontwikkelingen Schiermonnikoog 18 januari 2021

Misschien heeft u het gezien. Afgelopen maandag 18 januari 2021 werd de 'Startbijeenkomst ruimtelijke ontwikkelingen Schiermonnikoog' georganiseerd. De bijeenkomst, bestaande uit de wethouder en de projectleider, werd via Schiermonnikoog TV en een link op de gemeentelijk website uitgezonden. Via de website was het mogelijk voor de kijker om niet inhoudelijke vragen te stellen. Een van die vragen betrof de vermeende verplaatsing van de zendmast aan het Melle Grietjespad.
"Wordt de toegezegde verplaatsing van de zendmast ook meegenomen?"
Het antwoord van wethouder Gerbrands:
"Wordt de toegezegde verplaatsing van de zendmast ook meegenomen? Nou er is helemaal geen toezegging over de verplaatsing hoor. Maar er is een tekening geweest waarbij de zendmast die nu aan het Melle grietjespad zelf staat, dat die wat meer naar het oosten op het bedrijventerrein zou komen. Dat is een idee van dat zou kunnen. Daar hebben we hem dan neergezet. Het is ook nog zo dat dit een C2000 mast is die de mast is eigendom, als ik het goed heb, van het ministerie van defensie. Het is zelfs zo erg, dat wij in een heftig gesprek zouden moeten met defensie, als defensie hem ergens anders zou willen neerzetten op een plek waar wij hem niet zouden willen hebben. Het zou kunnen zijn dat 'ie verplaatst wordt. We zullen ons best doen om daar goed over na te denken, maar zoals al die andere onderwerpen er is nu nog helemaal niets vastgesteld, er is nog niets besloten en voor dit geldt dat ook."
 
Je zou bijna voorbijgaan aan hetgeen wordt gezegd. Immers niets aan de hand. A] Er is helemaal geen toezegging, b] er is niets vastgesteld, er is nog niets besloten.
Toch weet de wethouder zich te vergalloperen aan het antwoord en wel wanneer hij deze zin uitspreekt: Maar er is een tekening geweest waarbij de zendmast die nu aan het Melle grietjespad zelf staat, dat die wat meer naar het oosten op het bedrijventerrein zou komen.
 
Op het bedrijventerrein zou komen.

Dit soort uitglijders geschieden wanneer werkelijkheid en fantasie niet langer te scheiden zijn. Om het geheugen van de wethouder wat op te frissen. Op de tekening die dit college naar buiten heeft gebracht met de alternatieve plek voor de zendmast, staat deze niet wat oostelijker op het bedrijventerrein gesitueerd, maar op de grond van boerderij Springfield. De tekening laat zien wat de werkelijke intenties van dit college zijn:
De mast mag dan nog wat onzeker zijn, maar het bedrijventerrein is al uitgebreid ...althans in hoofd van onze wethouder.
 

In het rood de onteigende grond van boerderij Springfield,
het sterretje naast de III is de verplaatste zendmast.Bunk Timmer

January 9, 2021

Pijndossier: De rol van de burgemeester op een eiland


 

Tijdens de raadsvergadering van 7 juli 2020 overhandigde ik aan de gemeenteraad en de burgemeester een lijst met 474 handtekeningen tegen de collegeplannen. Dat is 60% van de kiesgerechtigde eilanders en duidelijk een bewijs dat er geen maatschappelijk draagvlak voor de plannen was. Ik wees de burgemeester hierbij ook op haar taak van verbinder. Zij moet in haar functie van burgermeester een oplossing zoeken om de ontstane opdeling van onze samenleving teniet te doen. Een einde maken aan de onzinnige discussie. Zoals in het verleden (2012) burgemeester Stellinga deed, toen bleek dat er onvoldoende draagvlak was voor nagenoeg identieke plannen.
Het is dus een pijnlijke constatering dat de huidige voorzitter van het college, de burgemeester van ons allemaal, niets onderneemt en de ontwikkelingen van de ruimtelijke plannen rond het Melle Grietjespad blijft steunen. Dit ondanks het duidelijke signaal dat inmiddels 8 maanden lang zowel door het college als door de meerderheid van de raad wordt genegeerd. Een hautaine houding die misschien te verwachten is bij de coalitiepartijen en hun wethouders. Maar niet bij een burgemeester, waarvan verwacht wordt dat zij objectief en boven de partijen staat.
Je vraagt je dan ook af waarom dat niet gebeurt.
Een burgemeester heeft een aantal wettelijke taken. Als vertegenwoordiger van de koning is zij de voorzitter van de gemeenteraad, de voorzitter van het college en is zij verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Dit takenpakket stelt haar in staat om een onafhankelijke positie in het gemeentelijke bestuur in te nemen en te bewaren. Om objectief boven de partijen te staan. De burgemeester heeft namelijk niet deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen met bijhorende programma’s. Zij bekleedt een onafhankelijke positie die voor alle burgers van haar gemeente aanvaardbaar is.
In kleine gemeenten, zoals Schiermonnikoog, met een klein college en een beperkt ambtenarenapparaat, kregen burgemeesters als lid van het college altijd al speciale taken toegewezen: de meewerkende voorman. Zo was het ook op Schiermonnikoog gebruikelijk dat de portefeuilles financiën en economische zaken, personeel en organisatie of public relations vaak aan de burgemeester toevertrouwd werden. Portefeuilles die geen directe aanleiding konden geven tot enige weerstand bij de burgers. En dat was goed te rijmen met hun belangrijke taak: zijnde de burgervader/ -moeder van alle inwoners.
Die traditie is in de laatste tijden veranderd en zo kreeg op Schiermonnikoog de burgemeester steeds meer inhoudelijke taken, al naar gelang zijn/haar eigen interesse. Momenteel  heeft de burgemeester naast haar wettelijke taken de pittige portefeuilles duurzaamheid, handhaving, bezoekerscentrum en biodiversiteit toebedeeld gekregen. Allemaal politiek inhoudelijk dossiers, waarvan je kunt verwachten dat er pittige discussies kunnen ontstaan. Bovendien heeft ze zich uitgesproken voorstander te zijn van de plannen in het pijndossier ontwikkelingen Melle Grietjespad, zijnde de aanleg van een rondweg met buslus, uitbreiding van een bedrijventerrein en verplaatsing van de busremise. Een dossier dat de gemeenschap van Schiermonnikoog dus erg verdeelt. Ja waar een meerderheid zelfs op tegen is.
Daardoor is de burgemeester een betrokken speler geworden en verliest zij haar objectieve positie. In de discussie tussen voor- en tegenstanders kiest zij partij en zet ze de onafhankelijkheid van het ambt van burgemeester op het spel. Brengt het ambt zelfs in gevaar!
Dat zou onze “benoemde” burgemeester, zijnde bestuurder en geen politiek figuur en burgervader/-moeder van alle eilanders, eigenlijk niet moeten willen. In een onafhankelijke positie kan zij in het college haar objectieve mening geven over beleidvoornemens die de wethouders voor ogen hebben. Met als doel de samenhorigheid van de gemeenschap te bewaren.
De oplossing voor dit probleem ligt in de beperking van het takenpakket van de burgemeester tot de strikt wettelijke taken.
De politiek getinte beleidsdossiers moeten dus door de gekozen bestuurders worden uitgevoerd. Dat zal voor onze gemeente betekenen dat het urenbestand van de wethouders verhoogd moet worden of  dat er een extra wethouder wordt aangesteld. Dat kost wat geld, natuurlijk. Maar als de zelfstandige positie als gemeente belangrijk is, moet je dat er voor over hebben. In een toekomstige burgemeestersbenoeming zou de gemeenteraad hier zeker rekening mee moeten houden.
Wat onze huidige burgemeester betreft: Veel gasten reageren verbaasd over de plannen en de rol van onze huidige burgemeester, met een Groen Linkse achtergrond. Toch een partij die pretendeert tegen de verdozing van het landschap en aanleg van meer asfalt te zijn en vóór meer biodiversiteit.
Ik zie het somber in: mochten de oorspronkelijke plannen van de ruimtelijke ontwikkelingen rond het Melle Grietjespad doorgaan, dan laat deze burgemeester in 2023 de erfenis na van minder biodiversiteit, meer asfalt en een groter bedrijventerrein.

Harm Carrette

 

 

 

Zorgen over recente ontwikkelingen

                                     Heiloo, 7 december ’20

    
Aan:                                     
College van B&W en Raadsleden van Schiermonnikoog,
Postbus 20
9166 ZP Schiermonnikoog
     

Geacht College en Raadsleden,

Ik neem de vrijheid om u mijn oprechte zorgen over te brengen ten aanzien van recente ontwikkelingen op uw mooie eiland.
Ik ben weliswaar geen ‘eilander’, maar wel een groot liefhebber en bewonderaar van uw eiland: de rust, de ruimte, het natuurschoon en de gemoedelijkheid van uw bevolking.
Sinds begin jaren tachtig komen wij (mijn vrouw en ik) jaarlijks 2 keer een week op het eiland doorbrengen. Door al die jaren zijn we inmiddels wel wat ‘geworteld’ op uw eiland. De afgelopen maand (november) hebben we er weer 2 weken doorgebracht; het was weer goed toeven (jammer dat de restaurants gesloten waren), maar er is ons ook iets opgevallen en duidelijk geworden: ‘Er is een splijtzwam actief binnen uw gemeenschap’! De polarisatie betreft het voorgenomen plan voor een stuk ‘rondweg’ door de weide en de bouw van een nieuwe busremise en daarbij de vergroting van het bedrijventerrein. De ene groep is voor dit nieuwe plan en de andere groep (ik begrijp verreweg de grootste) ziet dit als een aanslag op de eigenheid van eiland en dorp. De te kiezen oplossing heeft grote consequenties voor de toekomst; zowel wat betreft het dorpsaangezicht en, zeker zo belangrijk, ook de polarisatie binnen uw samenleving. Dit laatste lijkt me niet wenselijk in zo’n kleine gemeenschap als de uwe. Overigens, wat het dorpsaangezicht betreft heb ik wel een mening (als niet-eilander doet mijn mening er echter voor u niet toe) maar ik wil nog wel kwijt dat ik in mijn omgeving (kop van Noord-Holland) vele dorpen ken die door verkeerd geplande en aangelegde rondwegen qua karakter en aangezicht verpest zijn; niet terug te draaien!  
Ik zou ervoor willen pleiten dat er in gezamenlijk overleg naar een voor beide partijen binnen de bevolking aanvaardbare oplossing wordt gezocht opdat ‘de splijtzwam’ niet zijn negatieve werking kan voortzetten.

Met vriendelijke groet,

Pieter Gutter
De Watergang 24
1852 RN Heiloo

 

 Reactie gemeente klik hier...

 

January 4, 2021

Handtekeningen


 
 
Misschien bent u er al langs gelopen, het nieuwe bord in de polder ter hoogte van de Reeweg.

Waar ging het in mei/juni 2020 ook alweer over?

Tijdens een handtekeningenaktie heeft u als stemgerechtigde inwoner van Schiermonnikoog de plannen van dit bestuur mbt de verplaatsing van de busremise naar het Melle Grietjespad, de uitbreiding van het bedrijventerrein aan het Melle Grietjespad en het stuk rondweg tussen de Reeweg en het Melle Grietjespad en de buslus voor de tuinen van Vierhuizen, naar de prullenbak verwezen. In het totaal werden 478 handtekeningen opgehaald ofwel 60% van de stemgerechtigde eilanders liet weten tegen de voornoemde plannen te zijn.

Eerder kon u een brief aan de raad, door het 'OMT Melle Grietjespad' opgesteld, als bewoner en/of eigenaar van een pand op Schiermonnikoog mede-ondertekenen. In die brief uitte het 'OMT-Melle Grietjespad' haar bezorgdheid over de de plannen rond het Melle Grietjespad. De brief werd 280 maal ondertekend.

De handtekeiningen van beide initiatieven zijn in één kaart gezet. Rode markers zijn van de handtekeningenactie, de blauwe markers van de mede-ondertekenaars van de brief van het OMT Melle Grietjespad. Daar waar meerdere bewoners op een adres getekend hebben is slechts een marker zichtbaar. Wanneer beide initiatieven op één adres zijn ondertekend wordt alleen de rode marker getoond.

Klik hier om het kaartje te openen